Category

Bez kategorii
Obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie będzie w dniu 4 kwietnia 2023r. (wtorek)o godz. 16.00, przy Strażnicy OSP w Chorągwicy.koszt 50 złtelefon do lecznicy:  123072002 SołtysRenata Gabryś
Read More
Wielickie Centrum KulturyKoło Gospodyń Wiejskich ChorągwicaOchotnicza Straż Pożarna w Chorągwicy zapraszają na   DZIEŃ KOBIET który odbędzie się 11 marca 2023r o godz. 16.00 w Strażnicy w ChorągwicyEdycja:Zobacz zdjęcia i relację z Dnia Kobiet.https://wck.wieliczka.eu/59083-2/
Read More
Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować w Domu Strażaka w Chorągwicy w dniach:10 marca b.r. (piątek) w godz. 17.00 – 18.0013 marca b.r. (poniedziałek) w godz. 17.00 – 18.00 Wpłaty można również dokonywać u mnie w domu. SołtysRenata Gabryś
Read More
W dniu 14 marca 2023 r. (wtorek) na terenie Sołectwa Chorągwica odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być wystawione do drogi publicznej w dniu wywozu do godz. 6.00 rano.Odbierane są: zbędne meble, dywany, boazeria, urządzenia gospodarstwa domowego (sprzęt AGD, zużyty sprzęt elektryczny i...
Read More
  SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA ZWOŁUJE NA DZIEŃ 13 lutego 2023 R. (poniedziałek) O GODZ. 18.00 ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA W REMIZIE OSP W CHORĄGWICY Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie Zebrania.2. Wybór protokolanta Zebrania3. Przyjęcie porządku obrad.4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2022 r.5. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2023r.6. Dyskusja.7. Podjęcie uchwał.8. Sprawy bieżące...
Read More
W związku z przystąpieniem Gminy Wieliczka do sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach [Ustawa zdnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U.2022 poz. 2236)] informujemy, że od grudnia 2022 r. gmina Wieliczka sprzedaje węgiel dla mieszkańcówzamieszkałych na terenie miasta i gminy Wieliczka.Cena zakupu węgla wynosi 1 800,00 złotych brutto...
Read More
Najserdeczniejsze życzenia wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.Sukcesów zawodowych i spełnienia w życiu prywatnym.Ten Nowy Rok niech niesie wszystkim nadziejęna uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń. Wszystkiego dobrego dla mieszkańców Chorągwicy życzySołtys i Rada Sołecka.
Read More
Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce informuje,że za zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/23odpowiadają:1. za drogi powiatowe firma REMONDIS Kraków sp. z o.o. ,   ul. Półłanki 64, Kraków   koordynator zimowego utrzymania  z ramienia firmy: Tomasz Nachel   tel. 604 056 156koordynatorzy zimowego utrzymania  dróg powiatowych z ramienia ZDP:   Adam Kardas    tel. 667 162 161 2. za drogi gminne...
Read More
Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować w Domu Strażaka w Chorągwicy w dniu 14 listopada b.r. (poniedziałek) w godz. 17.00 – 18.00 Wpłaty można również dokonywać u mnie w domu. SołtysRenata Gabryś
Read More
W dniu 2 grudnia  b.r. na terenie Chorągwicy będą odbierane liście. Liście należy wystawić we własnych , związanych workach o pojemności do 120 l.Należy je wystawić w dniu wywozu przed posesję do godz. 6.00 rano. Niezwiązane worki, worki o większej pojemności niż 120 l oraz zawierające inne odpady niż liście nie będą odbierane.
Read More
1 2 3 4 5