Day

2 września, 2023
Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować w Domu Strażaka w Chorągwicy w dniu15 września b.r. (piątek) w godz. 17.00 – 18.00Wpłaty można również dokonywać u mnie w domu. SołtysRenata Gabryś
Read More
  SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA ZWOŁUJE NA DZIEŃ 11 września 2023 R. (poniedziałek) O GODZ. 18.00 ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA W REMIZIE OSP W CHORĄGWICY Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie Zebrania.2. Wybór protokolanta Zebrania3. Przyjęcie porządku obrad.4. Przedstawienie zmiany wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.5. Przedstawienie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego...
Read More