By

soltys
Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce informuje,że za zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/24odpowiadają:1. za drogi powiatowe firma REMONDIS Kraków sp. z o.o. ,   ul. Półłanki 64, Kraków   koordynator zimowego utrzymania  z ramienia firmy: Tomasz Nachel   tel. 604 056 156koordynatorzy zimowego utrzymania  dróg powiatowych z ramienia ZDP:   Adam Kardas    tel. 667 162 161 2. za drogi gminne...
Read More
W dniu 17 listopada  b.r. na terenie Chorągwicy będą odbierane liście. Liście należy wystawić w ciemnych workach o pojemności do 120 l.Należy je wystawić w dniu wywozu przed posesję do godz. 6.00 rano. Niezwiązane worki, worki o większej pojemności niż 120 l oraz zawierające inne odpady niż liście nie będą odbierane.
Read More
Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować w Domu Strażaka w Chorągwicy w dniu13 listopada b.r. (poniedziałek) w godz. 17.00 – 18.00Wpłaty można również dokonywać u mnie w domu. SołtysRenata Gabryś
Read More
OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat w Chorągwicy 239 stanowiącego własność Gminy Wieliczka, Oznaczenie nieruchomości : Lokal użytkowy- pawilon handlowy położony w Chorągwicy 239 o pow. użytkowej 72,3 m2 na działce nr 131 Chorągwica. Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta...
Read More
W związku z planowaną zmianą rozkładu linii autobusowej C1 i licznymi uwagami mieszkańców , uprzejmie informuję iż wszystkie opinie i wnioski w tym zakresie można przesyłać mailem na adres: transport@wieliczka.eu SołtysRenata Gabryś
Read More
Urząd Miasta i Gminy Wieliczka informuje o możliwości zakupu węgla. Wszelkie informacje udzielane pod numerem tel. 12 26 34 200 (pon-pt od godz. 8.00 do 16.00).  
Read More
Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować w Domu Strażaka w Chorągwicy w dniu15 września b.r. (piątek) w godz. 17.00 – 18.00Wpłaty można również dokonywać u mnie w domu. SołtysRenata Gabryś
Read More
  SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA ZWOŁUJE NA DZIEŃ 11 września 2023 R. (poniedziałek) O GODZ. 18.00 ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA W REMIZIE OSP W CHORĄGWICY Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie Zebrania.2. Wybór protokolanta Zebrania3. Przyjęcie porządku obrad.4. Przedstawienie zmiany wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.5. Przedstawienie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego...
Read More
W dniu 29 sierpnia 2023 r. (wtorek) na terenie Sołectwa Chorągwica odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być wystawione do drogi publicznej w dniu wywozu do godz. 6.00 rano.Odbierane są: zbędne meble, dywany, boazeria, urządzenia gospodarstwa domowego (sprzęt AGD, zużyty sprzęt elektryczny i...
Read More
Serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkaniez Doradcą Energetycznym z WFOŚiGW w Krakowiew dniu 28.06.2023r. o godzinie. 17:00w Domu Strażaka w Chorągwicy Tematyka spotkania: Dofinansowania do Odnawialnych Źródeł Energii Termomodernizacja budynków mieszkalnych Czyste Powietrze  
Read More
1 2 3