By

soltys
Wielickie Centrum KulturyKoło Gospodyń Wiejskich ChorągwicaOchotnicza Straż Pożarna w Chorągwicy zapraszają na   DZIEŃ KOBIET który odbędzie się 11 marca 2023r o godz. 16.00w Strażnicy w Chorągwicy
Read More
Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować w Domu Strażaka w Chorągwicy w dniach:10 marca b.r. (piątek) w godz. 17.00 – 18.0013 marca b.r. (poniedziałek) w godz. 17.00 – 18.00 Wpłaty można również dokonywać u mnie w domu. SołtysRenata Gabryś
Read More
W dniu 14 marca 2023 r. (wtorek) na terenie Sołectwa Chorągwica odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być wystawione do drogi publicznej w dniu wywozu do godz. 6.00 rano.Odbierane są: zbędne meble, dywany, boazeria, urządzenia gospodarstwa domowego (sprzęt AGD, zużyty sprzęt elektryczny i...
Read More
  SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA ZWOŁUJE NA DZIEŃ 13 lutego 2023 R. (poniedziałek) O GODZ. 18.00 ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA W REMIZIE OSP W CHORĄGWICY Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie Zebrania.2. Wybór protokolanta Zebrania3. Przyjęcie porządku obrad.4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2022 r.5. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2023r.6. Dyskusja.7. Podjęcie uchwał.8. Sprawy bieżące...
Read More