Stowarzyszenie „Nasza Chorągwica”

Organizacje i Instytucje

Stowarzyszenie „Nasza Chorągwica”

Podstawowym celem Stowarzyszenia Nasza Chorągwica jest „ … Troska o integrację mieszkańców wsi, w tym wzajemne poznanie i współpraca mieszkańców od pokoleń z osobami niedawno zamieszkałymi. …”.


Stowarzyszenie zostało zawiązane w dniu 30 listopada 2011 roku i rozpoczęło działalność w składzie 15 osób założycieli. Od początku w Stowarzyszeniu działali mieszkańcy Chorągwicy, którzy się w niej wychowywali z tymi, którzy niedawno się do niej sprowadzili, żeby tu mieszkać z rodzinami i spędzać wolny czas.

Pierwszym przedsięwzięciem Stowarzyszenia był piknik środowiskowy dla wszystkich mieszkańców Chorągwicy pn. „Noc Świętojańska’’ w dniu 24.06.2012 r.


Tą imprezą Stowarzyszenie zaznaczyło, że na terenie Chorągwicy istnieje nowa organizacja, która nie tylko pragnie wspierać mieszkańców, ale przede wszystkim integrować i pozyskiwać „nowych mieszkańców” do działania na rzecz Chorągwicy.

Stowarzyszenie Nasza Chorągwica angażuje się i wspiera wiele inicjatyw dla miejscowości i mieszkańców.


Najważniejsze z nich to:

 • popularyzacja wśród mieszkańców inicjatywy utworzenia na skarpie z widokiem na Wieliczkę i Kraków – pola widokowego.
 • działanie, wspólnie z innymi organizacjami na rzecz uruchomienia dotowanego przez Samorząd Województwa i Gminy – autobusu przejeżdżającego przez Chorągwicę do/z Wieliczki . W 2016r uruchomiono linię autobusową o nazwie „D1”
 • inicjatywą Stowarzyszenia jest podjęcie w 2019 i 2020 roku akcji w celu uruchomienia samorządowej linii autobusowej na trasie przebiegającej przez – część Chorągwicy, usytuowaną przy drodze powiatowej nr 2022K. Zwrócono uwagę na wykluczenie komunikacyjne mieszkańców z północno-wschodniej części Chorągwicy.

  • ostatnio Stowarzyszenie postanowiło działać na rzecz wybudowania chodnika w Chorągwicy – wzdłuż drogi powiatowej nr 2022K, którego powstanie zwiększyłoby bezpieczeństwo osób często poruszających się pieszo po tej drodze.
  • w najbliższych planach Stowarzyszania jest zorganizowanie imprezy „Święto naszej ulicy” – dla mieszkańców posesji przy granicy z Sułowem, usytuowanych po obydwu stronach drogi gminnej.
  • Stowarzyszenie oferuje swoim członkom m.in.: pomoc w uzyskaniu informacji o dostępności lekarstw i usług medycznych oraz wsparcie informatyczne dla niezaawansowanych, a także wsparcie księgowo-finansowe w sprawach rozliczeń.

  Kontakt do Stowarzyszenia„Nasza Chorągwica”

  E-mail:

  nasza.choragwica@gmail.com
  grupa na WhatsApp

  Opracowano na podstawie: referatu ze spotkania Wieliczka Wieliczanie w dniu 28 września 2022 r.

  Siła wspólnego działania to nasze atuty!

  ORGANIZACJE i INSTYTUCJE

  Sołectwo Chorągwica to prężnie rozwijająca się miejscowość, w której działa szereg organizacji społecznych. Zapraszamy do zapoznania się z ich działalnością.

  Ochotnicza Straż Pożarna

  17 czerwca 1945 roku z inicjatywy mieszkańców powstała Ochotnicza Straż Pożarna , która miała pomagać w walce z częstymi pożarami zabudowań gospodarczych i drewnianych domów, które w tym czasie często nękały mieszkańców…

  WIĘCEJ

  Koło Gospodyń Wiejskich

  Kobiety działające przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorągwicy zawiązują w 1946r Koło Gospodyń Wiejskich. W 1948r pomagają w budowie pierwszego w województwie DOMU LUDOWEGO…

  WIĘCEJ

  Klub Sportowy LKS Sokół Chorągwica

  L.K.S. Sokół Chorągwica rozpoczął swoją działalność w latach dziewięćdziesiątych. W 1995 r. największym zainteresowaniem cieszyła się sekcja piłki nożnej reprezentująca LKS w rozgrywkach ligowych klasy C…

  WIĘCEJ

  Stowarzyszenie "Nasza Chorągwica"

  Podstawowym celem Stowarzyszenia Nasza Chorągwica jest „Troska o integrację mieszkańców wsi, w tym wzajemne poznanie i współpraca mieszkańców od pokoleń z osobami niedawno zamieszkałymi”…

  WIĘCEJ

  Biblioteka Publiczna

  Uroczystego otwarcia Biblioteki w dniu 14.XII.1974 r. dokonał Sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR w Krakowie. Z dniem 1 stycznia 1975 r. Filia w Chorągwicy przejęła księgozbiór zlikwidowanej Filii Biblioteki Publicznej Gminy Wieliczka w Rożnowej w ilości 5118 woluminów…

  WIĘCEJ

  Ośrodek Zdrowia

  Ośrodek Zdrowia w Chorągwicy założony został w roku 1974. Obejmuje on swoim zasięgiem miejscowości Chorągwica, Dobranowice, Grajów, Mietniów i Sułów. Korzystają z niego również mieszkańcy innych, dalszych miejscowości…

  WIĘCEJ