Ochotnicza Straż Pożarna w Chorągwicy

Organizacje i Instytucje

Ochotnicza Straż Pożarna w Chorągwicy

17 czerwca 1945 roku z inicjatywy mieszkańców powstała Ochotnicza Straż Pożarna , która miała pomagać w walce z częstymi pożarami zabudowań gospodarczych i drewnianych domów, które w tym czasie często nękały mieszkańców. Równocześnie strażacy stali się siłą napędową przy wszystkich wykonywanych pracach społecznych na rzecz środowiska.

Jednostka Ochotniczej Straży w Chorągwicy swoim zasięgiem obejmowała Dobranowice, Grajów, Mietniów, Pawlikowice, Rożnowa aż do czasu, powstania w tych wioskach jednostek OSP.

Za środki zebrane przez mieszkańców zakupiono wóz konny oraz motopompę DKW M-80.


Kolejną inwestycją była budowa Domu Ludowego, w którym znajdowała się też remiza OSP. Budowę ukończono w sierpniu 1948 r. w tym też roku nastąpiło poświęcenie i oddanie budynku do użytku.

W 1954 roku zakupiono samochód półciężarowy marki Brodwar. Po wykonaniu remontu przystosowano go do celów pożarniczych. Następnie zakupiono przyczepkę, na której przewożono motopompę i oprzyrządowanie.


Na początku lat 60-tych strażacy kupili kolejny samochód marki Lublin, który również musiał być dostosowany do celów pożarniczych.


W 1965 roku jednostka wzbogaciła się o dwie motopompy: M-400 i M-800.

Aby uczcić 1000–lecie państwa polskiego mieszkańcy Chorągwicy wraz z OSP postanowili wybudować przeciwpożarowy zbiornik oraz Dom Strażaka. W tym celu OSP zakupiło działkę budowlaną z częścią stawu. Rozpoczęto zbiórkę pieniędzy i materiałów budowlanych. W 1968 roku gotowy zbiornik zostaje oddany do użytku. Również w tym roku jednostka otrzymała w prezencie od Krakowskiej Fabryki Kabli, samochód pożarniczy Star 25 GBM.


W 1969 roku przy OSP Chorągwica powołana do życia została orkiestra dęta. Pod opieką pierwszego kapelmistrza orkiestra pobierała naukę gry na instrumentach dętych oraz została stworzona młodzieżowa orkiestra dęta.


5 lipca 1970 roku zorganizowano uroczyste wmurowanie Dokumentów Erekcyjnych i rozpoczęto budowę remizy, która trwała cztery lata.

14 października 1973 roku przekazano jednostce sztandar, który był darem całego społeczeństwa jako podziękowanie dla druhów, za wieloletnią i ofiarną pracę. Uroczyste otwarcie Domu Strażaka nastąpiło 21 lipca 1974 roku. W nowo wybudowanym obiekcie jest zaplecze Ochotniczej Straży Pożarnej, pomieszczenia dla Ośrodka Zdrowia, Apteki i Filii Gminnej Biblioteki w Wieliczce.


Dom Strażaka to efekt pracy całego społeczeństwa. Budynek poświęcono dopiero w roku 1981, ze względu na ówczesna sytuację polityczną. W tym dniu odsłonięto również figurę św. Floriana, która była zakupiona przez strażaków w 1959 roku i przez cały ten czas przechowywana w Pawlikowicach u Księży Michalitów.

W 1977 roku druhowie z własnych środków pozyskali samochód marki Nysa. Po odpowiednim przygotowaniu został on włączony do podziału bojowego i jednocześnie OSP Chorągwica występuje jako jednostka S/2.


W Kolejnych latach druhny i druhowie z Naszej jednostki szkoląc się na zbiórkach brali udział w zawodach sportowo – pożarniczych zajmując czołowe pozycje. OSP Chorągwica jako organizacja wiodąca w naszej wsi wspólnie z innymi organizacjami organizowała również różne uroczystości i święta.


3 maja 1990 roku z okazji Dnia Strażaka w naszej kaplicy został poświęcony nowo nabyty samochód pożarniczy Star 244 GBA, został on pozyskany z Komendy Rejonowej PSP w Podgórzu.

W 1995 roku z okazji jubileuszu 50–lecia powstania, jednostka OSP jako pierwsza w gminie Wieliczka, włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Fakt ten podniósł niewątpliwie status Naszej jednostki, ale wiązał się jednocześnie z dodatkowymi obowiązkami strażaków.


Aby Nasza jednostka mogła wypełniać obowiązki należycie, Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie w 2003 roku wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Wieliczka przekazała OSP Chorągwica do eksploatacji Fiata Ducato. Samochód został wyposażony w sprzęt do ratownictwa techniczno – ekologicznego (np. ratowania ofiar wypadków drogowych ). W tym samym roku jednostkę włączono do Odwodowej Kompanii Przeciwpożarowej „Krak”. Jest ona częścią Małopolskiej Brygady Odwodowej, dlatego strażacy na terenie województwa małopolskiego uczestniczyli w licznych akcjach ratowniczych.


Do największych akcji strażaków zaliczyć można pożar w 1963 roku zabudowań w centrum wsi, pożar w 1971 roku w rafinerii Czechowice – Dziedzice gdzie zniszczony został ich Star 25 GBM a także powodzie na terenie gminy w 1997 roku, w Starym Sączu w 2005 roku i w Andrychowie w 2006 roku.

Z okazji 60-tej rocznicy założenia OSP w Chorągwicy 14 sierpnia 2005 roku, odsłonięto pamiątkową tablicę, poświęconą założycielom, a w szczególny sposób długoletniemu prezesowi jednostki Władysławowi Starowiczowi. W tym okresie, kiedy kierował jednostką widać największy rozwój straży, poprawę wyposażenia i wybudowanie funkcjonalnego Domu Strażaka.

Z uwagi na fakt, że podstawowy samochód bojowy marki Star 244, był eksploatowany już ponad dwadzieścia lat, zarząd podjął działania mające na celu pozyskanie bardziej nowoczesnego samochodu specjalnego. W roku 2011 z funduszy Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, dla potrzeb OSP zakupiono i przekazano nowoczesny, w pełni profesjonalny samochód pożarniczy GBA DAF 55.


W latach 2008-2014 Zarządy jednostki, zrealizowały szereg zadań. Do głównych zaliczyć należy przede wszystkim: budowę dachu na budynku „Domu Strażaka”, kompleksowy remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia wraz z budową windy osobowej, częściowe ocieplenie budynku (ok. 60% powierzchni obiektu), wymiana całościowa stolarki okiennej, montaż nowych nowoczesnych bram garażowych, likwidacja p.poż. zbiornika wodnego, budowa nowego ogrodzenia wokół parceli.

12 lipca 2015 roku z okazji jubileuszu 70-lecia powstania OSP Chorągwica został przekazany i poświęcony nowy sztandar.

W 2017 roku z uwagi na zły stan techniczny komina, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał zakaz eksploatacji całego obiektu „Dom Strażaka” do czasu zbudowania nowego komina (okres przejściowy na wykonanie nowego komina był 3 miesięczny).

Strażacy we własnym zakresie wykonali nowy komin, którego koszt budowy zamknął się kwotą ok. 20 tys. zł – z tego otrzymane dotacje to 4,5 tys. zł z funduszu sołeckiego oraz 5 tys. zł z Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.

W ostatnich latach jednostka OSP Chorągwica, pozyskała nowoczesny sprzęt pożarniczy taki jak: wspomniane wyżej urządzenie ratownicze marki „Holmatro”, 9 kpl. aparatów ochrony dróg oddechowych marki Fenzy, 6 hełmów firmy Gallet, motopompę pływającą Niagara, motopompę szlamową Honda i wiele innych.


W 2020 roku wykonano termomodernizację całego budynku. Ściany budynku w całości zostały docieplone i wykonana została nowa elewacja. Zmodernizowano i odnowiono starą kotłownię. Zainstalowano nowoczesny piec gazowy oraz wymieniono całą instalację centralnego ogrzewania.

Wyremontowana została sala widowiskowa oraz wyposażona została w nowoczesny system klimatyzacji. Gruntowny remont nie ominął również garaży, wymieniona została instalacja elektryczna, na ścianach została ułożona glazura a na podłodze wykonana została posadzka żywiczna.


W 2020 roku własnymi siłami i środkami Nasi druhowie wykonali fundament pod nowy garaż konstrukcji stalowej, którego rozmiary pozwolą na garażowanie samochodu pożarniczego rozmiarów GCBA. Po ustawieniu konstrukcji została wykonana instalacja elektryczna a następnie ściany zostały ocieplone pianą poliuretanową i płytami OSB.

4 grudnia 2021 odbyło się uroczyste powitanie i poświęcenie fabrycznie nowego, w pełni profesjonalnego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki SCANIA P360 New Generation. Środki na zakup samochodu pochodzą z trzech źródeł: Dotacja z budżetu Gminy Wieliczka, dotacja z NFOŚ/WFOŚIGW, dotacja z KSRG.


Ochotnicza Straż Pożarna w Chorągwicy liczy obecnie 27 członków i 9 członków honorowych.


Strażacy w dalszym ciągu biorą udział w szkoleniach podnosząc Swoje kwalifikacje oraz w zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych na terenie gminy Wieliczka oraz powiatu Wielickiego.

Istotne informacje

Facebook OSP Chorągwica

SIEDZIBA

DOM STRAŻAKA. CHORĄGWICA 160

Historia i dzień bieżący OSP Chorągwica

GALERIA

Opracowanie tekstu i zdjęcia – Ochotnicza Straż Pożarna w Chorągwicy

Siła wspólnego działania to nasze atuty!

ORGANIZACJE i INSTYTUCJE

Sołectwo Chorągwica to prężnie rozwijająca się miejscowość, w której działa szereg organizacji społecznych. Zapraszamy do zapoznania się z ich działalnością.

Ochotnicza Straż Pożarna

17 czerwca 1945 roku z inicjatywy mieszkańców powstała Ochotnicza Straż Pożarna , która miała pomagać w walce z częstymi pożarami zabudowań gospodarczych i drewnianych domów, które w tym czasie często nękały mieszkańców…

WIĘCEJ

Koło Gospodyń Wiejskich

Kobiety działające przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorągwicy zawiązują w 1946r Koło Gospodyń Wiejskich. W 1948r pomagają w budowie pierwszego w województwie DOMU LUDOWEGO…

WIĘCEJ

Klub Sportowy LKS Sokół Chorągwica

L.K.S. Sokół Chorągwica rozpoczął swoją działalność w latach dziewięćdziesiątych. W 1995 r. największym zainteresowaniem cieszyła się sekcja piłki nożnej reprezentująca LKS w rozgrywkach ligowych klasy C…

WIĘCEJ

Stowarzyszenie "Nasza Chorągwica"

Podstawowym celem Stowarzyszenia Nasza Chorągwica jest „Troska o integrację mieszkańców wsi, w tym wzajemne poznanie i współpraca mieszkańców od pokoleń z osobami niedawno zamieszkałymi”…

WIĘCEJ

Biblioteka Publiczna

Uroczystego otwarcia Biblioteki w dniu 14.XII.1974 r. dokonał Sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR w Krakowie. Z dniem 1 stycznia 1975 r. Filia w Chorągwicy przejęła księgozbiór zlikwidowanej Filii Biblioteki Publicznej Gminy Wieliczka w Rożnowej w ilości 5118 woluminów…

WIĘCEJ

Ośrodek Zdrowia

Ośrodek Zdrowia w Chorągwicy założony został w roku 1974. Obejmuje on swoim zasięgiem miejscowości Chorągwica, Dobranowice, Grajów, Mietniów i Sułów. Korzystają z niego również mieszkańcy innych, dalszych miejscowości…

WIĘCEJ