Koło Gospodyń Wiejskich w Chorągwicy

Organizacje i Instytucje

Koło Gospodyń Wiejskich w Chorągwicy

Kobiety działające przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorągwicy zawiązują w 1946r Koło Gospodyń Wiejskich. W 1948r pomagają w budowie pierwszego w województwie „DOMU LUDOWEGO ” – organizują wraz z OSP zabawy taneczne , dożynki oraz występy kolędnicze i dochód przeznaczają na wyposażenie OSP oraz tzw. świetlicy w Domu Ludowym.

W 1968 roku rozpoczyna się budowa nowego obiektu – DOM STRAŻAKA. Kobiety aktywnie wykonują prace związane z budową , gotują posiłki, sprzątają teren budowy.


W Domu Strażaka organizują zajęcia dla kobiet tj:
a. kursy szycia, szydełkowania, gotowania
b. propagują hodowle kurcząt przy współpracy z Kółkiem Rolniczym
c. w czasie żniw prowadzą tzw „ Dzieciniec „tj. opiekę nad dziećmi rolników
d. wypożyczają sprzęt domowy
e. organizują prace społeczne na rzecz społeczeństwa wiejskiego propagując kulturę oraz podtrzymywanie tradycji regionalnych .

Koło Gospodyń Wiejskich działa z większymi przerwami w latach 80-90 tych. W 2005 roku następuje reaktywacja KGW i 15-to osobowa grupa kobiet rozpoczyna działania na rzecz aktywizacji środowiska lokalnego.Koło nawiązuje współpracę z OSP, Radą Sołecką , Radą Parafialną ,Biblioteką Publiczną Oddział w Chorągwicy, Gminą Wieliczka , Centrum Turystyki w Wieliczce , Samorządowym Przedszkolem w Mietniowie oraz Zespołem Regionalnym „Mietniowiacy”.


W ramach propagowania naszej kultury oraz umiejętności kulinarnych w 2006 roku przyjmujemy wraz z OSP oraz „Mietniowiakami” grupę z Japonii oraz grupę taneczną z Francji a w 2007 roku gościmy delegacje z miast partnerskich z Francji i Niemiec. W 2011 roku gościmy holenderskich muzyków z zespołu „ VALERIUS ENSEBLE” oraz zespoły regionalne z Serbii i Słowacji.

W 2012 roku podejmujemy gościną strażaków z partnerskiego miasta niemieckiego Bergkamen, zespół „Rosjanka” z Moskwy oraz grupę folklorystyczną „ Sicilia Bedda ”z Włoch.
W 2008 roku zdobywamy I-sze miejsce w konkursie na najładniejszy wianek „Nocy Świętojańskiej ” w Małej Wsi .
W konkursie wieńców dożynkowych w 2009 roku zajmujemy 1-sze a w 2010 roku II -gie miejsce w konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy ”w Dożynkach Gminnych.


W 2011r w konkursie potraw regionalnych pt: „Tradycje kucharskie od Wieliczki aż do Tatr” otrzymujemy 1-sze miejsce za najlepsze danie mięsne.


W 2012 roku wygrałyśmy konkurs pod hasłem „ Najlepsza prezentacja KGW ”gdzie na Przegląd Regionalnych Potraw w Grabiu oprócz wielkanocnych smakołyków przywiozłyśmy chorągwicką Siudą Babę./ I – sza nagroda za potrawę „ Karkówka w sosie kminkowym”. Na Dożynkach Gminnych w Sygneczowie w konkursie „Pomysł na produkt lokalny 2012 ” za „Kajpuski”- pierogi pieczone z serem białym i miętą otrzymałyśmy I- miejsce.


W dniu 05.12.2012 r dla Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie dokonujemy nagrania telewizyjnego pt . „Świąteczne zwyczaje w Małopolsce”.

W ramach KGW w 2011 roku wyłania się grupa śpiewacza „Chorągwianki” która bierze udział w przeglądzie zespołów regionalnych , kapel ludowych oraz grup śpiewaczych im.Jędrzeja Ciernika „O Krakowski Wianek ” w Szczurowej. W latach 2012 oraz 2013 w Szczurowej za nasz występ otrzymujemy wyróżnienie.

Ponadto grupa śpiewacza „Chorągwianki ” występuje na „ Wielickim miodobraniu ”, na obchodach „Dni Kingi”, „Jarmarku Rzemiosła ”w Krakowie , kolędowaniu na Rynku krakowskim zorganizowanym przez Stowarzyszenie Teatru Ludowego w Krakowie oraz innych imprezach.

W 2013 roku wygrałyśmy I etap plebiscytu Dziennika Polskiego na Najlepsze Koło Gospodyń Powiatu Wielickiego.
W m-cu X 2013 roku CKiT w Wieliczce obejmuje patronat nad naszą grupą śpiewaczą w ramach którego korzystamy ze szkoleń ukierunkowanych na działalność kabaretową .

W 2014 roku już jako grupa śpiewaczo – kabaretowa dajemy pierwszy występ w Czarnochowicach z okazji „Balu Seniora”.

Od m-ca września 2014 roku wszystkie nasze działania połączone zostały w Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych w Chorągwicy.

Stowarzyszenie kontynuuje współpracę z CKiT w Wieliczce, Lokalną Grupą Działania „ Wielicka Wieś ”, Ochotniczą Strażą Pożarną w Chorągwicy , Stowarzyszeniem Teatru Ludowego w Krakowie, Zespołem Regionalnym „Mietniowiacy”, Przedszkolem Samorządowym w Mietniowie, Biblioteką Publiczną w Chorągwicy oraz Centrum Profilaktyki i Osób Niepełnosprawnych.

W ramach współpracy z w/w organizacjami bierzemy udział w „ Przemarszu Trzech Króli ”oraz śpiewaniu kolęd , pracach dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, występach okolicznościowych na Rynku Głównym, Małym ,Placu Wolnica w Krakowie, „Dniach Kingi w Wieliczce ”, Dożynkach lokalnych oraz Gminnych.

Ponadto organizujemy: warsztaty kulinarne w szkołach i świetlicach dla dzieci i młodzieży poświęcone zdrowemu żywieniu, warsztaty ozdób świątecznych.
W swojej miejscowości organizujemy także Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz bożonarodzeniowych.

W lipcu 2016 roku przyjmujemy grupę z Filipin biorąca udział w Światowych Dniach Młodzieży.
W 2017 roku uczestniczymy w Przeglądzie Zespołów Muzycznych i Grup Kabaretowych w Bochni.

JUBILEUSZ 50- LECIA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W CHORĄGWICY – 22.10.2011r.Za promowanie polskiej kultury, krzewienie tradycji regionu wielickiego oraz współtworzenie społecznych inicjatyw z-ca burmistrza P.Urszula Rusecka przekazała dla Koła list gratulacyjny oraz nagrodę w wysokości 5 000zł.

Od 18 grudnia 2018 roku nasze Koło zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich i działa do tej pory współpracując z lokalnymi Organizacjami.


W br nasze Koło zajęło III miejsce w I etapie konkursu „BITWA REGIONÓW” za prezentację potrawy regionalnej „Łazanki chorągwickie”.

Istotne informacje

PRZEWODNICZĄCE

1. Agnieszka Dębowska -przewodnicząca w latach 1946 - 1980.
2. Wanda Bebak – przewodnicząca w latach 90- tych.
3. Paulina Perz – przewodnicząca od 2005 roku w Kole Gospodyń Wiejskich, od IX 2014 roku – prezes Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych.
4.Zofia Dubiel – przewodnicząca KGW od 2018 roku.

SIEDZIBA

DOM STRAŻAKA. CHORĄGWICA 160

z życia koła gospodyń wiejskich w Chorągwicy

GALERIA

Opracowanie tekstu i zdjęcia – Koło Gospodyń Wiejskich w Chorągwicy

Siła wspólnego działania to nasze atuty!

ORGANIZACJE i INSTYTUCJE

Sołectwo Chorągwica to prężnie rozwijająca się miejscowość, w której działa szereg organizacji społecznych. Zapraszamy do zapoznania się z ich działalnością.

Ochotnicza Straż Pożarna

17 czerwca 1945 roku z inicjatywy mieszkańców powstała Ochotnicza Straż Pożarna , która miała pomagać w walce z częstymi pożarami zabudowań gospodarczych i drewnianych domów, które w tym czasie często nękały mieszkańców…

WIĘCEJ

Koło Gospodyń Wiejskich

Kobiety działające przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorągwicy zawiązują w 1946r Koło Gospodyń Wiejskich. W 1948r pomagają w budowie pierwszego w województwie DOMU LUDOWEGO…

WIĘCEJ

Klub Sportowy LKS Sokół Chorągwica

L.K.S. Sokół Chorągwica rozpoczął swoją działalność w latach dziewięćdziesiątych. W 1995 r. największym zainteresowaniem cieszyła się sekcja piłki nożnej reprezentująca LKS w rozgrywkach ligowych klasy C…

WIĘCEJ

Stowarzyszenie "Nasza Chorągwica"

Podstawowym celem Stowarzyszenia Nasza Chorągwica jest „Troska o integrację mieszkańców wsi, w tym wzajemne poznanie i współpraca mieszkańców od pokoleń z osobami niedawno zamieszkałymi”…

WIĘCEJ

Biblioteka Publiczna

Uroczystego otwarcia Biblioteki w dniu 14.XII.1974 r. dokonał Sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR w Krakowie. Z dniem 1 stycznia 1975 r. Filia w Chorągwicy przejęła księgozbiór zlikwidowanej Filii Biblioteki Publicznej Gminy Wieliczka w Rożnowej w ilości 5118 woluminów…

WIĘCEJ

Ośrodek Zdrowia

Ośrodek Zdrowia w Chorągwicy założony został w roku 1974. Obejmuje on swoim zasięgiem miejscowości Chorągwica, Dobranowice, Grajów, Mietniów i Sułów. Korzystają z niego również mieszkańcy innych, dalszych miejscowości…

WIĘCEJ