Day

3 maja, 2024
Zarząd Dróg Powiatowych rozpocznie prace remontowe w pasie dróg powiatowych w zakresie odmulania rowów, naprawy poboczy oraz przycinki drzew rosnących w pasie drogowym. Planowany jest też cząstkowy remont nawierzchni oraz przegląd i naprawa studzienek kanalizacyjnych i jezdni wokół nich. W związku z powyższymi pracami mogą pojawić się lokalne utrudnienia na drodze. SołtysRenata Gabryś
Read More