Zbiórka śmieci wielkogabarytowych

W dniu 12 lutego 2024 r. (poniedziałek) na terenie Sołectwa Chorągwica odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być
wystawione do godziny 6:00 rano przy granicy posesji.
Nie będą odbierane odpady gromadzone w tzw. zbiorczych punktach.

Odbierane będą:
meble (w miarę możliwości rozbite na elementy), dywany, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny (musi być kompletny), pojedyncze opony wyłącznie z samochodów
osobowych (max 4 szt),
ramy okienne (bez szyb), drzwi (bez szyb)

Nie będą odbierane:
odpady zmieszane i segregowane, odpady zielone, akumulatory, części
samochodowe, szkło okienne, stłuczka szklana, chemikalia, farby, rozpuszczalniki,
azbest, ondulina, papa, styropian, gruz i inne odpady pochodzące z remontów

 

 

Pozostałe artykuły