Zebranie wiejskie

 

SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA ZWOŁUJE NA DZIEŃ

11 września 2023 R. (poniedziałek) O GODZ. 18.00

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA W REMIZIE OSP W CHORĄGWICY

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór protokolanta Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie zmiany wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.
5. Przedstawienie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024.|
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zebrania.

Sołtys

Renata Gabryś

Pozostałe artykuły