By

Maciej
Od piątku 1 września Wielicka Spółka Transportowa uruchomia trzy nowe połączenia autobusowe: w stronę Podstolic (linia P1), Koźmic Wielkich (linia K1) oraz Chorągwicy (linia C1). To odpowiedź na liczne apele mieszkańców kolejnych rejonów gminy, upominających się o komunikację publiczną. Autobus P1 obsłuży m.in. Podstolice, skąd prośby o wzmocnienie komunikacji płynęły od początku maja tego roku,...
Read More
Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia:zdrowia, radości, mnóstwa wiosennego słońcaserdecznych spotkań w gronie najbliższych oraz samych sukcesów. życząSołtys i Rada Sołecka.
Read More
W związku z przystąpieniem Gminy Wieliczka do sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach [Ustawa zdnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U.2022 poz. 2236)] informujemy, że od grudnia 2022 r. gmina Wieliczka sprzedaje węgiel dla mieszkańcówzamieszkałych na terenie miasta i gminy Wieliczka.Cena zakupu węgla wynosi 1 800,00 złotych brutto...
Read More
Najserdeczniejsze życzenia wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.Sukcesów zawodowych i spełnienia w życiu prywatnym.Ten Nowy Rok niech niesie wszystkim nadziejęna uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń. Wszystkiego dobrego dla mieszkańców Chorągwicy życzySołtys i Rada Sołecka.
Read More
Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce informuje,że za zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/23odpowiadają:1. za drogi powiatowe firma REMONDIS Kraków sp. z o.o. ,   ul. Półłanki 64, Kraków   koordynator zimowego utrzymania  z ramienia firmy: Tomasz Nachel   tel. 604 056 156koordynatorzy zimowego utrzymania  dróg powiatowych z ramienia ZDP:   Adam Kardas    tel. 667 162 161 2. za drogi gminne...
Read More
Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować w Domu Strażaka w Chorągwicy w dniu 14 listopada b.r. (poniedziałek) w godz. 17.00 – 18.00 Wpłaty można również dokonywać u mnie w domu. SołtysRenata Gabryś
Read More
W dniu 2 grudnia  b.r. na terenie Chorągwicy będą odbierane liście. Liście należy wystawić we własnych , związanych workach o pojemności do 120 l.Należy je wystawić w dniu wywozu przed posesję do godz. 6.00 rano. Niezwiązane worki, worki o większej pojemności niż 120 l oraz zawierające inne odpady niż liście nie będą odbierane.
Read More
PATRONAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA, STOWARZYSZENIE „KLUB PRZYJACIOŁ WIELICZKI” (KPW), SOŁECTWO CHORĄGWICA PARAFIA PW. SW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W PAWLIKOWICACH, MEDIATEKA-BIBLIOTEKA MIEJSKA W WIELICZCE-FILIA W CHORĄGWICY, KOŁO GOSPODYN WIEJSKICH (KGW) W CHORĄGWICY, OCHOTNICZA STRAŻ POZARNA (OSP) W CHORĄGWICY, LUDOWY ZESPOŁ SPORTOWY (LZS) „SOKOŁ” CHORĄGWICA, STOWARZYSZENIE NASZA CHORĄGWICA, SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANNY ISKRY I PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE...
Read More
  SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA ZWOŁUJE NA DZIEŃ 5 września 2022 R. (poniedziałek) O GODZ. 18.00 ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA W REMIZIE OSP W CHORĄGWICY Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie Zebrania.2. Wybór protokolanta Zebrania3. Przyjęcie porządku obrad.4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2021 r.5. Przedstawienie zmiany wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na...
Read More
1 2