Day

28 stycznia, 2023
W związku z przystąpieniem Gminy Wieliczka do sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach [Ustawa zdnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U.2022 poz. 2236)] informujemy, że od grudnia 2022 r. gmina Wieliczka sprzedaje węgiel dla mieszkańcówzamieszkałych na terenie miasta i gminy Wieliczka.Cena zakupu węgla wynosi 1 800,00 złotych brutto...
Read More