Sprzedaż węgla w Gminie Wieliczka

W związku z przystąpieniem Gminy Wieliczka do sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach [Ustawa z
dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U.
2022 poz. 2236)] informujemy, że od grudnia 2022 r. gmina Wieliczka sprzedaje węgiel dla mieszkańców
zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wieliczka.

Cena zakupu węgla wynosi 1 800,00 złotych brutto za 1 tonę. Mieszkaniec mógł zakupić maksymalnie
1,5 tony w 2022 r. oraz 1,5 tony w 2023 r. W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano
zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to niewykorzystana ilość paliwa
stałego powiększa limit na 2. okres.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która
spełniła warunki uprawniające do dodatku węglowego o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Zachęcamy mieszkańców do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z Urzędem pod nr tel. 12 26 34 200
w celu upewnienia się, czy dany rodzaj węgla (sortyment) jest aktualnie dostępny w sprzedaży. Mieszkaniec,
który wypełnił prawidłowo wniosek i został on pozytywnie zweryfikowany w celu zakupu węgla:

1. Udaje się do Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce przy ul. Limanowskiego 32, pok. 102 (parter), aby
uzyskać Dokument Sprzedaży, na którym określony jest rodzaj węgla (sortyment) oraz jego waga.
2. W przypadku zakupu węgla przez inną osobę w imieniu osoby uprawnionej konieczne jest posiadanie
upoważnienia wypełnionego przez osobę uprawnioną.
3. Następnie kieruje się do kasy urzędu w celu uiszczeniu opłaty.
4. Po uiszczeniu opłaty w kasie Urzędu zostanie wydany dowód wpłaty.

Wpłat można dokonać także przelewem, dane do wpłaty:
odbiorca: Urząd Miasta i Gminy Wieliczka
nr rachunku bankowego: 63 8619 0006 0010 0200 4705 0198
tytuł przelewu: Numer dokumentu sprzedaży (wydany przez pracownika urzędu)

Po zaksięgowaniu należności na koncie urzędu zostanie wystawiony dowód wpłaty, który zostanie
przekazany składowi węglowemu do 3 dni roboczych.

5. Następnie mieszkaniec mając dokument sprzedaży oraz dowód wpłaty udaje się do wskazanego przez
pracownika urzędu składu węglowego w celu odbioru węgla.
6. Przy odbiorze węgla konieczne jest okazanie: dokumentu sprzedaży oraz dowodu wpłaty.
7. W przypadku odbioru węgla przez inną osobę w imieniu osoby uprawnionej konieczne jest posiadanie
upoważnienia wypełnionego przez osobę uprawnioną.
8. Mieszkaniec może odebrać węgiel własnym transportem, lub skład węglowy dostarczy węgiel do
mieszkańca za dodatkową opłatą.
9. Usługa workowania jest dostępna w składzie węglowym za dodatkową opłatą.

Podmiotami, które świadczą usługę dystrybucji węgla są:
1. ARES s.c. S.Hankus , W.Hankus , Z.Michalik, adres: Grajów 147, 32-020 Wieliczka
2. F.H.U. Adam i Rafał Kowalczyk s.c., adres: Siercza 370, 32-020 Wieliczka
3. GRO-SKŁAD Paweł Grochal, adres: ul. Bogucka 17A , 32-020 Wieliczka
4. Mirosław Hankus Firma Hankus, adres: ul. Józefa Jedynaka 5, 32-020 WieliczkaWĘGIEL – AKTUALNIE DOSTĘPNE SORTYMENTY:

1. GROSZEK
• F.H.U. A. i R. Kowalczyk s.c., Siercza 370 (kopalnia ROW-Marcel- ziarna 8-40,0 [mm])

2. EKOGROSZEK
• GRO-SKŁAD P. Grochal, ul. Bogucka 17A, Wieliczka
(kopalnia KWK Piast-Ziemowit – ziarna 5-25,0 [mm])

3. KOSTKA
• ARES s.c. S. Hankus, W. Hankus, Z. Michalik, Grajów 147 (kopalnia ROW-Marcel)
• GRO-SKŁAD P. Grochal, ul. Bogucka 17A, Wieliczka (kopalnia ROW-Marcel)
• M. Hankus Firma Hankus, ul. J. Jedynaka 5, Wieliczka
(kopalnia ROW-Marcel, kopalnia Sośnica)
• F.H.U. A. i R. Kowalczyk s.c., Siercza 370 (kopalnia Sośnica)

4. ORZECH (kopalnia ROW-Marcel)
• ARES s.c. S. Hankus, W. Hankus, Z. Michalik, Grajów 147
• F.H.U. A. i R. Kowalczyk s.c., Siercza 370
• GRO-SKŁAD P. Grochal, ul. Bogucka 17A, Wieliczka

Pozostałe artykuły