By

Maciej
Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce informuje,że za zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/23odpowiadają:1. za drogi powiatowe firma REMONDIS Kraków sp. z o.o. ,   ul. Półłanki 64, Kraków   koordynator zimowego utrzymania  z ramienia firmy: Tomasz Nachel   tel. 604 056 156koordynatorzy zimowego utrzymania  dróg powiatowych z ramienia ZDP:   Adam Kardas    tel. 667 162 161 2. za drogi gminne...
Read More
Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować w Domu Strażaka w Chorągwicy w dniu 14 listopada b.r. (poniedziałek) w godz. 17.00 – 18.00 Wpłaty można również dokonywać u mnie w domu. SołtysRenata Gabryś
Read More
W dniu 2 grudnia  b.r. na terenie Chorągwicy będą odbierane liście. Liście należy wystawić we własnych , związanych workach o pojemności do 120 l.Należy je wystawić w dniu wywozu przed posesję do godz. 6.00 rano. Niezwiązane worki, worki o większej pojemności niż 120 l oraz zawierające inne odpady niż liście nie będą odbierane.
Read More
PATRONAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA, STOWARZYSZENIE „KLUB PRZYJACIOŁ WIELICZKI” (KPW), SOŁECTWO CHORĄGWICA PARAFIA PW. SW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W PAWLIKOWICACH, MEDIATEKA-BIBLIOTEKA MIEJSKA W WIELICZCE-FILIA W CHORĄGWICY, KOŁO GOSPODYN WIEJSKICH (KGW) W CHORĄGWICY, OCHOTNICZA STRAŻ POZARNA (OSP) W CHORĄGWICY, LUDOWY ZESPOŁ SPORTOWY (LZS) „SOKOŁ” CHORĄGWICA, STOWARZYSZENIE NASZA CHORĄGWICA, SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANNY ISKRY I PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE...
Read More
  SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA ZWOŁUJE NA DZIEŃ 5 września 2022 R. (poniedziałek) O GODZ. 18.00 ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA W REMIZIE OSP W CHORĄGWICY Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie Zebrania.2. Wybór protokolanta Zebrania3. Przyjęcie porządku obrad.4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2021 r.5. Przedstawienie zmiany wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na...
Read More
Zespół zadaniowy ds. opracowania przebiegu korytarza dla drogi ekspresowej S7 z Krakowa do Myślenic obecnie analizuje wyznaczenie planowanej trasy w kilku wariantach. Ze względu na brak kompromisu pomiędzy gminami, przez które mogłaby przebiegać droga, dotychczas nie został wybrany ani ostateczny, ani preferowany przebieg tzw. wariantu społecznego. – Miasto Kraków wyraża zrozumienie dla sprzeciwów wobec planowanej inwestycji,...
Read More
Proboszcz Parafii Pawlikowice, Biblioteka w Chorągwicy i Sołtys Chorągwicy zapraszają na spotkanie z  Siostrą Anastazją 12 czerwca 2022 (niedziela) godz. 15:00 sala pod kościołem w Pawlikowicach
Read More
W związku z decyzją Starosty Wielickiego OŚR.6150.21.2021 z dnia 24.03.2022r. dotyczącej odstrzału redukcyjnego dzików w miejscowości Tomaszkowice, informujemy, że odstrzał zostanie przeprowadzony w dniach 2-22 czerwca na działce nr 175 położonej w Tomaszkowicach. Odstrzał będzie przeprowadzony prze firmę KABAN Maciej Lesiak z siedzibą os. Albertyńskie 1-2 lok. 125, 31-851 Kraków. Bardzo prosimy o powiadomienie mieszkańców Chorągwicy i...
Read More
Sołtys, Rada Sołecka, LKS „Sokół”, Ochnotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Biblioteka w Chorągwicy zapraszają na PIKNIK RODZINNY. 4 Czerwca 2022 (sobota), dom Strażaka, godzina 15-18. W programie między innymi:  dmuchany zamek karuzela amnimator pokazy Straży pożarnej  ….i wiele wieli innych.   Szczegóły na plakacie poniżej. Zapraszamy!
Read More
1 2 3