Nasi mieszkańcy

Aleksander Starowicz

Aleksander Starowicz urodzony w dniu 12 maja 1961 r. i zamieszkały w Chorągwicy, żona Ewa, trzy córki. Jest członkiem Rady Sołeckiej a od 34 lat jest czynnym działaczem Ochotniczej Straży Pożarnej Chorągwicy. Od 2016 do 2021 roku, pełnił funkcję Prezesa OSP w Chorągwicy. W latach 2014 – 2018 był radnym  Rady Miejskiej w Wieliczce, gdzie pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego.


Bierze aktywny udział w życiu lokalnej społeczności, szczególnie angażując się w rozwój OSP Chorągwica. To dzięki m.in. jego staraniom udało się zrealizować szereg przedsięwzięć ważnych dla naszego sołectwa takich jak: wykonanie dachu na budynku „Dom Strażaka”, remont Ośrodka Zdrowia, remont sanitariatów w budynku „Dom Strażaka”, zakup nowych pojazdów specjalnych dla OSP Chorągwica.

Zawodową Służbę w Straży Pożarnej rozpoczął w 1984 r. w Komendzie Wojewódzkiej w Krakowie. W jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej pracuje na samodzielnych stanowiskach, począwszy od instruktora następnie inspektora, poprzez z-cę naczelnika wydziału w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.


Od 1999 r. pełni służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce, na stanowisku Z-cy Komendanta Powiatowego, pełniąc jednocześnie obowiązki D-cy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.


W dniu 20 grudnia 2011 r. zostaje powołany przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce.


W chwili tworzenia Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wieliczce, brał aktywny udział w organizowaniu Komendy, jak również tworzeniu i skonsolidowaniu struktur Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie nowo powstałego powiatu wielickiego.


Współpracuje z lokalnymi samorządami z terenu powiatu, w celu poprawy funkcjonowania szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej, będąc pomysłodawcą szeregu inicjatyw w tym zakresie.

W lipcu 2015 r. przeszedł na emeryturę w stopniu brygadiera.

 

W 2021 r. zrezygnował z kandydowania na Prezesa OSP Chorągwica i został honorowym Prezesem tej jednostki.


W okresie od marca 2016 r. do września 2021 r. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w
Chorągwicy, Radny Rady Miejskiej w Wieliczce w kadencji 2014 – 2018.


W tym czasie pozyskuje środki finansowe na termomodernizację budynku „Dom Strażaka” w
Chorągwicy, wraz z remontem kotłowni, wymianą pieca na gazowy oraz remontem instalacji C.O., z
budżetu gminy Wieliczka, (plan termomodernizacji uchwalony przez Radę Miejską w kadencji 2014 –
2018, termomodernizacja zakończona w 2020 r.),

 • pozyskuje również dodatkowe środki finansowe na remont garażu OSP Chorągwica, z Komendy
  Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce,
 • będąc Prezesem OSP Chorągwica doprowadza do uzyskania dotacji, a w efekcie zakupu w 2021
  roku samochodu ratowniczo – gaśniczego marki SCANIA P360 New Generation. Środki finansowe
  pozyskane na zakup pojazdu, to tzw. montaż finansowy, składający się z trzech elementów :


  1/ środki finansowe uchwalone w 2020 roku przez Radę Miejską w Wieliczce, i ujęte w planie
  finansowym na 2021 r.
  2/ dotacja pozyskana od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,
  (kwiecień 2021 r.),
  3/ dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
  Krakowie (sierpień 2021 r.),Po ukończeniu szkoły średniej, rozpoczyna naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, następnie kończy Akademię Pedagogiczną w Krakowie. Podnosząc swoją wiedzę i kwalifikacje kończy studia podyplomowe – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (kierowanie działaniami ratowniczymi w PSP), Krakowska Szkoła Wyższa (zarządzanie kryzysowe), Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (inspektor zarządzania kryzysowego).


Dotychczas posiadane medale i odznaczenia: najwyższe odznaczenie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – złoty Znak Związku OSP RP, brązowy krzyż zasługi, srebrna i brązowa odznaka za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej, brązowy medal za zasługi dla obronności kraju, brązowy, srebrny i złoty medal za zasługi dla pożarnictwa.

Opracowanie tekstu i zdjęcia – Aleksander Starowicz

POZNAJMY SIĘ!

NASI MIESZKAŃCY

Kazimierz Idzi

Kazimierz Idzi

Artysta, rzeźbiarz

Witold Ziółkowski

Fotograf

Ś.P. Piotr Starowicz

Artysta, rzeźbiarz

Aleksander Starowicz

Honorowy Prezes OSP Chorągwica

Renata Gabryś

Sołtys Chorągwicy

Waldemar Perz

Prezes OSP Chorągwica