Nasi mieszkańcy

Kazimierz Idzi

Kazimierz Idzi urodził się 1948 w Sierakowie, obecnie mieszka w Chorągwicy koło Wieliczki. Zadebiutował wystawą na Sejmiku Kulturalnym w Zabawie, w 1976 r. Kolejne wystawy odbyły się m.in. w Domu Kultury w Krakowie, Pałacu Pod Baranami oraz Galerii Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. W 1985 r. artysta został przyjęty do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Jest laureatem wielu nagród oraz medali, m.in. przyznanej w 1982 r. srebrnej odznaki „Zasłużony Dla Ziemi Krakowskiej”, trzykrotnego stypendium twórczego oraz dyplomu uznania, przyznanego w 2001 r. przez Ministra Kultury. 

W 2003 r. został odznaczony przez Prezydenta Polski Srebrnym Krzyżem Zasługi. W roku 2005 otrzymał „Nagrodę Specjalną” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w roku 2008 odznaczenie Zasłużony Dla Kultury Polskiej.


Kazimierz Idzi uczestniczy w wystawach w kraju i zagranicą min. w Szwecji, Niemczech, Francji, Słowacji, Czechosłowacji i na Węgrzech oraz w krajach byłego Związku Radzieckiego. Bierze udział w licznych konkursach i przeglądach otrzymując nagrody i wyróżnienia. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Niemczech, Austrii, USA, Kanadzie, Francji, a także w kilku polskich muzeach.Od początku swojej twórczości tematy do swoich prac czerpie głównie z życia i obyczajów dawnej wsi, która szczególnie go fascynuje i jest mu bliska, czego efektem tej jest seria 20 płaskorzeźb i rzeźb zatytułowana „Moja Wieś”. Kocha rzeźbić w drewnie ale najbardziej pociąga go praca w kamieniu — w czasie której czuje jego bliskość i ciepło. W wyniku tej fascynacji powstały monumentalne rzeźby w kamieniu: Pomnik Milenijny „Chrystusa Zmartwychwstałego”, pomnik kombatancki w Dąbrowej, rzeźby nagrobkowe i sakralne.


Kazimierz Idzi aktywnie współpracuje z konserwatorami biorąc udział w restaurowaniu obiektów zabytkowych, głównie kapliczek przydrożnych.

Zmiany kulturowe i architektoniczne jakie dotykają dzisiejszej wsi powodują że zaciera się jej indywidualny charakter, powoli stając się jego przedmieściem — sypialnią miasta.

Za parę lat niewiele osób będzie potrafiło wytłumaczyć obecnym pokoleniom czym różni się wieś od miasta poza tym, że nie ma bloków, supermarketów i nie jeździ tramwaj. Życie wsi którą pamiętam z lat dziecinnych było sporadycznie dokumentowane, a już wyjątkowo rzadko fotografowano lub rysowano codzienne życie jej mieszkańców.

Dzisiaj w dobie powszechnej cyfryzacji, poszukując nowych środków wyrazu — szczególnie poprzez formy audio-wizualne, zapominamy o tradycyjnej technice płaskorzeźby która przez wieki pozwalała nie tylko zapisać widzianą scenę ale i uruchomić wyobraźnię odbiorcy stając się czymś więcej niż zwykłą dokumentacją.
Całość mojego projektu stanowi niejako opowieść w którą zwiedzający może się zagłębić i poczuć klimat dawnej wsi.

Kazimierz Idzi

WYBRANE PRACE

GALERIA

Opracowanie tekstu i zdjęcia –Kazimierz Idzi

POZNAJMY SIĘ!

NASI MIESZKAŃCY

Kazimierz Idzi

Kazimierz Idzi

Artysta, rzeźbiarz

Witold Ziółkowski

Fotograf

Ś.P. Piotr Starowicz

Artysta, rzeźbiarz

Aleksander Starowicz

Honorowy Prezes OSP Chorągwica

Renata Gabryś

Sołtys Chorągwicy

Waldemar Perz

Prezes OSP Chorągwica