Nasi mieszkańcy

Waldemar Perz

Urodzony 3 wrzesień 1983, czynny członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorągwicy od 1998 rok jako młodzież, a w pełni od 2001r. (kurs podstawowy).

Zastępca Naczelnika Jednostki OSP Chorągwica w latach 2011 – 2016
Naczelnik Jednostki OSP Chorągwica w latach 2016-2021
Od 2021 roku Prezes OSP Chorągwica.
Żona Monika, dwójka dzieci.

Bierze aktywny udział w życiu lokalnej społeczności, szczególnie angażując się w rozwój OSP Chorągwica.


To dzięki m.in. jego staraniom udało się zrealizować szereg przedsięwzięć ważnych dla naszego sołectwa takich jak:

– Wykonanie Termomodernizacji Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorągwicy „Dom Strażaka”
– Remont Garaży na pojazdy bojowe Jednostki OSP Chorągwica
– Remont Sali zlokalizowanej w Domu Strażakau
– Budowa garażu typu „blaszak” przy budynku OSP Chorągwica
– Remont korytarza przy ośrodku zdrowia, wraz z korytarzem przy bibliotece
– Remont Sali na piętrze budynku OSP Chorągwica
– Współautor zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka, w których Jednostka OSP Chorągwica pozyskała ponad 150.00,00 na sprzęt.
– Współautor pomysłu budowy i organizacji sprzętu przeciwpowodziowego (Dwie przyczepy pompowe, w tym jedna o wysokiej wydajności)
– Utwardzenie placu przed Domem Strażaka w Chorągwicy, który umożliwił zwiększenie dostępności miejsc parkingowych
– Współautor inicjatywy umieszczenia przy budynku OSP Chorągwica paczkomatu firmy InPost
– Czynny społecznie w sprawie pozyskania na rzecz Gminy Wieliczka budynku po dawnym sklepie „SOCHA”
– Współinicjator i czynny uczestnik porządkowania i pielęgnacji drzew na parkingu przy Kaplicy w Chorągwicy
– Organizator i pomysłodawca reaktywacji Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Chorągwica wraz z zakupem wyposażenia.

Jednym z największych sukcesów obecnego Prezesa OSP Chorągwica – Waldemara Perz jest pozyskanie rekordowej dotacji i zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego marki SCANIA P360 New Generation.


Aktywnie uczestniczy przy organizacji wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych, wspiera Panią Sołtys oraz Radę Sołecką w działaniach na rzecz Chorągwicy.

Opracowanie tekstu i zdjęcia – Waldemar Perz

POZNAJMY SIĘ!

NASI MIESZKAŃCY

Kazimierz Idzi

Kazimierz Idzi

Artysta, rzeźbiarz

Witold Ziółkowski

Fotograf

Ś.P. Piotr Starowicz

Artysta, rzeźbiarz

Aleksander Starowicz

Honorowy Prezes OSP Chorągwica

Renata Gabryś

Sołtys Chorągwicy