Day

6 lutego, 2023
  SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA ZWOŁUJE NA DZIEŃ 13 lutego 2023 R. (poniedziałek) O GODZ. 18.00 ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA W REMIZIE OSP W CHORĄGWICY Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie Zebrania.2. Wybór protokolanta Zebrania3. Przyjęcie porządku obrad.4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2022 r.5. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2023r.6. Dyskusja.7. Podjęcie uchwał.8. Sprawy bieżące...
Read More