Day

20 lipca, 2022
Zespół zadaniowy ds. opracowania przebiegu korytarza dla drogi ekspresowej S7 z Krakowa do Myślenic obecnie analizuje wyznaczenie planowanej trasy w kilku wariantach. Ze względu na brak kompromisu pomiędzy gminami, przez które mogłaby przebiegać droga, dotychczas nie został wybrany ani ostateczny, ani preferowany przebieg tzw. wariantu społecznego. – Miasto Kraków wyraża zrozumienie dla sprzeciwów wobec planowanej inwestycji,...
Read More