Planowany odstrzał dzików – Tomaszkowice

W związku z decyzją Starosty Wielickiego OŚR.6150.21.2021 z dnia 24.03.2022r. dotyczącej odstrzału redukcyjnego dzików w miejscowości Tomaszkowice, informujemy, że odstrzał zostanie przeprowadzony w dniach 2-22 czerwca na działce nr 175 położonej w Tomaszkowicach.

Odstrzał będzie przeprowadzony prze firmę KABAN Maciej Lesiak z siedzibą os. Albertyńskie 1-2 lok. 125, 31-851 Kraków.

Bardzo prosimy o powiadomienie mieszkańców Chorągwicy i Lednicy Górnej w zwyczajowy sposób.

Pozostałe artykuły