Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Chorągwicy

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat w Chorągwicy 239 stanowiącego własność Gminy Wieliczka,

Oznaczenie nieruchomości :

Lokal użytkowy- pawilon handlowy położony w Chorągwicy 239 o pow. użytkowej 72,3 m2 na działce nr 131 Chorągwica.
Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KR 11/00007870/6 przez Sąd Re­jonowy w Wieliczce.

Opis nieruchomości :

Lokal użytkowy o pow. 72,3 m2 pawiolon handlowy, składa się z pięciu pomieszczeń, wyposażony w przyłącz instalacji elektrycznej bez wewnętrznej instalacji, przyłącz wodno-kanalizacyjny bez wewnętrznej instalacji, przyłącz do sieci gazowej bez wewnętrznej instalacji, brak instalacji grzewczej.

Działka nr 131 w Chorągwicy, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka – tereny zabudowy usługowej ( symbol 20 UP) oraz drogi publiczne klasy zbiorczej ( symbol 17 KDZ).

Wysokość opłat z tytułu najmu :

Kwota wyjściowa czynszu: 2 790,00 zł miesięcznie + 23 % vat,czynsz płatny do 10-go dnia każdego miesiąca z góry. Czynsz za najem jest naliczany od momentu podpisania umowy najmu. Oprócz czynszu najemca będzie uiszczał opłaty za media związane z utrzymaniem lokalu na rzecz ich dostawców oraz podatek od nieruchomości do Urzędu Miasta i Gminy. Wysokość czynszu może być aktualizowana raz do roku co najmniej o wskaźnik inflacji GUS.

Wadium :

Ustala się wadium w wysokości 450 zł ( słownie : czterysta pięćdziesiąt złotych).
Wadium należy wpłacić do dnia 2.11.2023r. na konto Zarządu Budynków Komunalnych w Banku Spółdzielczym m. konta: 50 86190006-0010-0200-8471-0003.
Decyduje data uznania środków na rachunku ZBK . Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny pierwszego czynszu lub zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu :

Przetarg odbędzie się w dniu 9.11.2023r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, ul.Powstania Warszawskiego 1, Sala Magistrat o godzinie 12.00.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem

 

Pozostałe artykuły