Akcja szczepienia lisów

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

W dniach od 15 do 27 kwietnia 2023 roku zostanie przeprowadzona wiosenna
akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego.
Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie.

ZALECENIA:

1) prosimy nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki
2) przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi
ranami, oczami natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem oraz
niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny lub najbliższej Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej
3) każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką zgłosić
do lekarza weterynarii lub najbliższego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
4) w okresie akcji szczepienia lisów oraz przez 14 dni po jej zakończeniu
nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić
na smyczy i w kagańcu
W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień proszę wszystkich
mieszkańców województwa o dostosowanie się powyższych zaleceń, a rodziców

i opiekunów o przekazanie stosownych informacji dzieciom.
INFORMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW UDZIELAJĄ:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE – tel.: (12) 293 10 00, www.wiw.krakow.pl

POWIATOWE INSPEKTORATY WETERYNARII:

w Bochni tel.: (14) 612 34 13 w Nowym Sączu tel.: (18) 441 24 01
w Brzesku tel.: (14) 663 47 50 w Nowym Targu tel.: (18) 266 23 61
w Chrzanowie tel.: (32) 212 12 96 w Olkuszu tel.: (32) 643 04 55
w Dąbrowie Tarnowskiej tel.: (14) 642 43 15 w Oświęcimiu tel.: (33) 843 29 95
w Gorlicach tel.: (18) 352 67 02 w Proszowicach tel.: (12) 386 17 75
w Krakowie tel.: (12) 411 25 69 w Tarnowie tel.: (14) 628 60 90
w Limanowej tel.: (18) 337 17 61 w Wadowicach tel.: (33) 823 34 22
w Miechowie tel.: (41) 383 18 29 w Wieliczce tel.: (12) 395 87 88
w Myślenicach tel.: (12) 272 08 19
w Wieliczce tel.: (12) 395 87 88

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII
AGNIESZKA SZEWCZYK – KUTA

Pozostałe artykuły