Zbiórka śmieci wielkogabarytowych

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce informuje, że w dniu 26.09.2022 R. (poniedziałek) na terenie Sołectwa Chorągwica odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być wystawione do drogi publicznej w dniu wywozu do godz. 6.00 rano.

Odbierane są: zbędne meble, dywany, boazeria, urządzenia gospodarstwa domowego (sprzęt AGD, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojedyncze opony pochodzące wyłącznie z samochodów osobowych, stolarka okienna i drzwiowa bez szyb.

Nie będą odbierane: odpady zmieszane i segregowane, odpady zielone, chemikalia i zużyte akumulatory, części samochodowe, gruz budowlany, styropian, azbest, onduliny,papy i inne odpady pochodzące z remontów.

Nie będą odbierane odpady gromadzone w tzw. zbiorczych punktach!

Pozostałe artykuły