Termin złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw

Do końca czerwca jest obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka

Pozostałe artykuły