Zmiany w systemie śmieciowym

2013-03-18   |   Sołtys

Od 1 lipca 2013r zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach.   Wprowadzona  dnia 1 lipca 2011r zmiana w ustawie dokonuje szeregu zmian w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.Właściciele nieruchomości będą dokonywać co miesiąc wpłat na rzecz Gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość tej opłaty jest zależna od tego czy na danej nieruchomości odpady będą segregowane, czy nie oraz od liczb...

czytaj więcej »

Szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie

2013-03-08   |   sołtys

Obowiązkowe szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie odbędzie się dnia 19 marca 2013 r o godz. 13.00  w Choragwicy przed budynkiem OSP . Obowiązkowi szczepienia podlegają psy, które ukończyły trzeci miesiąc życia. Koszt szczepienia 25 zł,  z dojazdem do domu 30 zł Tel. do lecznicy  12 278 35 11...

czytaj więcej »

Podatki za 2013 rok

2013-03-08   |   sołtys

  O G Ł O S Z E N I E   Wpłaty z tytułu podatków będę przyjmować w Domu Strażaka w Chorągwicy  w dniach: 13 marca 2013r (środa)  w godz. 17.00 – 18.3015 marca 2013r (piątek) w godz. 17.00 – 18.30 Wpłaty można również dokonać u mnie w domu w dniu 16 marca (sobota) Sołtys Renata Gabryś      ...

czytaj więcej »

Zebranie wiejskie Sołectwa Chorągwica

2013-03-01   |   sołtys

SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICAZWOŁUJE NA DZIEŃ12 MARCA 2013 R. (WTOREK) O GODZ. 18.00ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICAW REMIZIE OSP W CHORĄGWICY Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie Zebrania.2. Wybór protokolanta Zebrania3. Przyjęcie porządku obrad.4. Informacja na temat budowy kanalizacji.5. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2012 r.6. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2013 r.7. Dyskusja.8. Podjęcie uchwał.9. Sprawy bieżące i wolne wn...

czytaj więcej »