Odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego ws autobusu

2015-09-25   |   sołtys

      W odpowiedzi na pismo złożone wraz z listami poparcia przez mieszkańców  dotyczące uruchomienia nowej linii dowozowej na trasie Wieliczka - Mietniów - Chorągwica - Dobranowice Urząd Marszałkowski przekazał informację , że  " ... obecnie Województwo Małopolskie wraz z Gminą Wieliczka prowadzi działania mające na celu dostosowanie oferty przewozowej do potrzeb mieszkańców...Wprowadzenie kolejnych linii dowozowych możliwe...

czytaj więcej »

Informacja o możliwości zagospodarowania wód opadowych

2015-09-25   |   Sołtys

  W Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy, którzy diagnozują na zlecenie Gminy problem ujęcia wód opadowych. Osoby zainteresowane zagadnieniem zagospodarowania wód opadowych na swojej działce mogą kontaktować się w tej sprawie z Panią Ksymeną Rosiek: ksymena.rosiek@gmail.com. Informacje znajdują się również w poniższym linku do strony Fundacji Sendzimira: http://www.sendzimir.org.pl/publikacje/og...

czytaj więcej »

Podatki za III kwartał 2015r

2015-09-04   |   Sołtys

          Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować w Domu Strażaka w Chorągwicy w dniach: 11 września 2015r (piątek) w godz. 17.00 - 18.0015 września 2015r (wtorek) w godz. 17.00 - 18.00 Wpłat można również dokonywać u mnie w domu.  ...

czytaj więcej »

Zebranie wiejskie

2015-09-04   |   sołtys

  Sołtys Sołectwa Chorągwica zwołuje na dzień 23 września 2015 r (środa) o godz. 18.00 ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA w Remizie OSP w Chorągwicy. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie zebrania 2. Wybór protokolanta Zebrania 3. Przyjęcie Porządku Obrad 4. Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski 6. zamknięcie zebrania.   Sołtys Renata Gabryś...

czytaj więcej »