Podatki za III kwartał

2016-09-07   |   sołtys

OGŁOSZENIE Wpłaty z tytułu podatków będę przyjmować w Domu Strażaka w Chorągwicy w dniu 15 września br /czwartek/ godz. 17.00 - 18.00 Wpłat można również dokonywać u mnie w domu.                                      Sołtys                  &n...

czytaj więcej »

Zebranie wiejskie

2016-09-07   |   sołtys

O G Ł O S Z E N I E Sołtys Sołectwa Chorągwica zwołuje na dzień 19 września 2016r /poniedziałek/ o godz. 18.00 ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA  w Remizie OSP w Chorągwicy Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie zebrania2. Wybór protokolanta Zebrania3. Przyjęcie porządku obrad4. Uchwała ws wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok5. Sprawy bieżące i wolne wnioski6. Zamknięcie zebrania SołtysRenata Gabryś...

czytaj więcej »

Dożynki Gminne w Grajowie

2016-09-01   |   Sołtys

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Rada Sołecka w Grajowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Grajowie zapraszają na Dożynki Gminne, które odbędą się 4 września 2016 r. w Grajowie (plac przy budynku OSP).   PROGRAM:godz. 16:00   -  Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Polski w Raciborsku,   godz. 17:00   -  Występy Orkiestry Dętej „Hejnał” z Byszyc,   -  Urocz...

czytaj więcej »

Projekt szkoleniowy

2016-08-28   |   .

Na terenie województwa małopolskiego ruszył projekt „Dzisiaj w cenie: KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE!” realizowany przez Enterprise Investment w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.Oś Priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na ...

czytaj więcej »