Podatki za II kwartał

2018-05-02   |   sołtys

OGŁOSZENIE Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować w dniu 7 maja 2018r (poniedziałek) w godz. 17.15 - 18.00 oraz po zebraniu wiejskim w Domu Strażaka w Chorągwicy. Wpłat można również dokonywać u mnie w domu. Sołtys Renata Gabryś ...

czytaj więcej »

Zaproszenie na Dzień Strażaka!

2018-04-24   |   Sołtys

Ochotnicza Straż Pożarna w Choragąwicy zaprasza serdecznie na obchody "Dnia Strażaka" 6 MAJA 2018 r. DOM STRAŻAKA W CHORĄGWICY . PROGRAM: godz. 11.30 msza św. w kościele pw. św. Floriana w Chorągwicy godz. 14.00 koncert orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożamej w Biskupicach godz. 15.00 festyn strażacki  W PROGRAMIE TAKŻE. zabawy dla dzieci (duża zjeżdżalnia dmuchana,  zamek do skakania, Sponge Bob, suchy basen z pileczkami, p...

czytaj więcej »

Warsztaty informacyjno - edukacyjne

2018-04-22   |   .

  W dniu 16 maja 2018r o godz. 14.00 w sali Magistrat Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka odbędą się warsztaty informacyjno - edukacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. ...

czytaj więcej »

Zebranie wiejskie

2018-04-22   |   sołtys

  O G Ł O S Z E N I E SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA zwołuje na dzień 7 maja 2018 r (poniedziałek) o godz. 18.00 ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA w remizie OSP   Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zebrania. 2. Wybór protokolanta Zebrania 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2017 r. 5. Przedstawienie zmiany wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2018r. 6. Przedstaw...

czytaj więcej »