Konsultacje społeczne zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Wieliczka

2019-03-20   |   sołtys

W związku z Uchwałą nr V / 54 / 2019 w dniach od 18 marca 2019 r. do 27 marca 2019 r. przeprowadzone będą konsultacje z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Wieliczka Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez: 1) udostępnienie mieszkańcom treści projektów zmian statutów w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na stronie internetowej Gminy; 2) przyjmowanie ...

czytaj więcej »

Podatki za I kwartał 2019r

2019-03-07   |   sołtys

Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować w Domu Strażaka w Chorągwicy w dniach: 14 marca 2019r (czwartek) w godz. 17.15 - 18.00 16 marca 2019r (sobota)w godz. 9.00 - 10.00 Wpłaty można również dokonywać u mnie w domu. Równocześnie przypominam, iż ze względu na prace remontowe w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Limanowskiego, czynna jest tylko kasa w Magistracie, ul. Powstania Warszawskiego 1. ...

czytaj więcej »

Szkolenie dla rolników

2019-03-04   |   sołtys

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wieliczce zaprasza rolników z terenu Gminy Wieliczka na bezpłatne szkolenie z tematyki: dopłaty bezpośrednie w 2019r zasady wypełniania elektronicznych wniosków o dopłaty bezpośrednie rejestracja zwierząt gospodarskich bioasekuracja dyrektywa azotanowa Szkolenie odbędzie się w dniu 8.03.2019r o godz. 12.00 w sali magistrat Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka ul . Powstania Warszawskiego 1. ...

czytaj więcej »

Zbiórka śmieci wielkogabarytowych

2019-03-03   |   sołtys

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce informuje, że w dniu 18 marca 2019r (poniedziałek) na terenie Sołectwa Chorągwica odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być wystawione do drogi publicznej w dniu wywozu do godz. 6.00 rano. Odbierane są: zbędne meble, dywany, boazeria, urządzenia gospodarstwa domowego (sprzęt AGD...

czytaj więcej »