Informacja Urzędu Stanu Cywilnego.

2021-03-16   |   Sołtys

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wieliczce uprzejmie informuje, że w związku z przypadającą w 2021 roku 50-tą rocznicą zawarcia związku małżeńskiego istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem za pośrednictwem tut. USC do Wojewody Małopolskiego o nadanie przez Prezydenta RP odznaczenia „Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie„. Zainteresowanych jubilatów -mieszkańców naszej gminy, którzy do tej pory nie złożyli stosownego wniosku proszę...

czytaj więcej »

Głosowanie na projekty WBO - od 15 marca 2021 r.

2021-03-16   |   Sołtys

5 marca 2021 r. rozpocznie się głosowanie na zadania złożone do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego na lata 2020-2021. Głosować można online lub wypełniając ankiety ręcznie i składając na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 1.Głosować można poprzez:  >> G Ł O S O W A N I E  O N L I N E <<  (od 15 marca 2021 r.)    Więcej informacji na stronie: wieliczka.eu  ...

czytaj więcej »

Podatki za I kwartał 2021r

2021-03-04   |   sołtys

O G Ł O S Z E N I E Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmowaćw Domu Strażaka w Chorągwicyw dniach:12 marca b.r. (piątek) w godz. 17.00 - 18.0015 marca b.r.(poniedziałek) w godz. 17.00 - 18.00 Wpłaty można również dokonywać u mnie w domu. SołtysRenata Gabryś...

czytaj więcej »

Obowiązkowe szczepienie psów

2021-01-29   |   sołtys

Obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnieodbędzie się w dniu 6 lutego 2021r (sobota)od godz. 12.30 przy Strażnicy w Chorągwicy.Koszt 30 zł.Tel. do lecznicy :  122783511 Best Replica Watches www.kuvarsit.co...

czytaj więcej »