Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorągwicy

2020-02-07   |   sołtys

Ochotnicza Straż Pożarna w Chorągwicy serdecznie zaprasza na zebranie sprawozdawcze które odbędzie się w dniu 15 lutego 2020r  (sobota)o godz.17.00 w Domu Strażaka w Chorągwicy. ...

czytaj więcej »

Jubileusz pożycia małżeńskiego

2020-02-07   |   sołtys

Urząd Stanu Cywilnego  Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka prosi o kontakt małżonków, którzy w najbliższych miesiącach będą obchodzić jubileusz pożycia małżeńskiego. Telefon kontaktowy do USC: 12 26 34 113 ...

czytaj więcej »

Zmarła Pani Zofia Batko - emerytowany skarbnik Miasta

2020-01-22   |   Sołtys

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że 20 stycznia 2020 roku, zmarła Pani Zofia Batko, Skarbnik Miasta i Gminy Wieliczka, Honorowy Obywatel Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka. Swoja służbę publiczną rozpoczęła 54 lata temu, a blisko 30 lat - nieprzerwanie pełniła funkcję Skarbnika Miasta i Gminy Wieliczka.   Żadne przedsięwzięcie realizowane w gminie Wieliczka nie doszłoby do skutku, gdyby nie aprobata Pani Skarbnik, jej sugestie i ws...

czytaj więcej »

Zebranie wiejskie

2020-01-22   |   sołtys

OGŁOSZENIE Sołtys Sołectwa Chorągwica  zwołuje na dzień 3 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA w Remizie OSP w Chorągwicy   Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zebrania. 2. Wybór protokolanta Zebrania 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019 r. 5. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2020 r. 6. Dyskusja. 7. Podjęcie uch...

czytaj więcej »