Nowy, aktualny cennik

2012-06-19   |   sołtys

Otrzymałam nową ofertę i informację od Firmy Classcom.
Przedstawiam ją Państwu poniżej:

Uprzejmie informujemy mieszkańców Chorągwicy, Raciborska, Koźmic Małych i Mietniowa,
którzy są zainteresowani podłączeniem do Internetu i są objęci aktualnym projektem PHU
Classcom ( listę osób posiadają sołtysi ) o przygotowanej ofercie cenowej ( oferta jest ważna po wyrażeniu wymaganej zgody na przeprowadzenie światłowodu w terminie do 15.06.2012 r.i stanowi równocześnie zobowiązanie PHU Classcom wobec w/w osób ).
Oferta nr 1. swiss replica watches
1. Internet o przepustowości 4 Mbit / 2 Mbit 29 zł netto 35,67 zł brutto
(szybkości )
10 Mbit / 2 Mbit 39 zł netto 47,97 zł brutto
25 Mbit / 2 Mbit 49 zł netto 60,27 zł brutto
50 Mbit / 2 Mbit 59 zł netto 72,57 zł brutto
Większe przepustowości do uzgodnienia.
Oferta specjalna 99 Mbit / 10 Mbit 99 zł brutto
2.Telefon cyfrowy abonament 10 zł brutto za pakiet 100 min na tel. stacjonarne ( telefon
jest niezależny od istniejącej linii TP SA dotychczasowy nr tel. zostanie zachowany i przeniesiony
a linia TP zlikwidowana ).
– Przepustowość łącza gwarantowana!
– Gwarancja również ceny na umowie przez okres 3 lat od jej podpisania.
Aktywacja obu usług za 1 zł.
Prezes PHU Classcom
dr inż. Marek Pilch
Oferta jest ważna do dnia 30.06.2013r.


Równocześnie informujemy mieszkańców Chorągwicy, Raciborska, Koźmic Małych
i Mietniowa, którzy wyrazili chęć podłączenia do Internetu, skorzystania z telefonu
cyfrowego albo zainteresowanie pakietami TV ( Cyfra +, Polsat, Platforma „n” i inne
w jednym gniazdku), że zostaną ujęci w wykonywanym projekcie sieci światłowodowej,
który zostanie skierowany następnie do zatwierdzenia przez nadzór budowlany.
Po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń inwestycja natychmiast będzie realizowana tak, aby
najpóźniej we wrześniu rozpocząć już indywidualne podłączenia.
2. Ponad 200 osób wyraziło zainteresowanie projektem, co gwarantuje w pełni
wykonalność projektu, ale zapewnia jedynie w 30% dostęp mieszkańców do sieci
światłowodowej, zapewniającej transmisję szerokopasmowego internetu z prędkością
aktualnie 1 Gb/s – 10 Gb/s ( tj.1000 – 10 000 Mb/s).
3. Projekt jest wykonywany w taki sposób, aby jeszcze nie zamknąć ostatecznie listy.
Staramy się uwzględnić fakt, iż do części mieszkańców informacja o możliwości
skorzystania z dofinansowania Unii Europejskiej mogła nie dotrzeć, co
w konsekwencji prowadzić będzie do wykluczenia ich z projektu i tym samym
konieczności zwrotu przeznaczonego dla nich dofinansowania.
Wszystkie osoby które chcą jeszcze skorzystać ze środków UE
prosimy o jak najszybszy kontakt z sołtysami swoich miejscowości lub z Biurem
Obsługi Klienta firmy Classcom.
Prezes PHU Classcom,
dr inż. Marek Pilch