Co będzie z kanalizacją?

2012-05-23   |   sołtys

Mieszkańcy Chorągwicy,

W związku z kolejnymi protestami mieszkańców dot. projektu budowy kanalizacji w Chorągwicy informujemy, iż aktualnie występuje opóźnienie w realizacji harmonogramu projektowania.
Uwagi do projektów mogły być składane na etapie zbierania zgód i w czasie wyłożenia projektów do wglądu.

Zarówno na tablicach ogłoszeń jak również na stronie internetowej sołectwa były informacje na ten temat , dodatkowo w miesiącu październiku ubiegłego roku odbyło się spotkanie z projektantami i kierownictwem realizującym ten projekt.
Każdy mógł się z nim zapoznać i wtedy zgłosić ewentualne uwagi.

Składanie teraz uwag i protestów może skutkować odłączaniem nieruchomości od inwestycji a również istnieje ryzyko wykluczenia naszego sołectwa z projektu.

Przypominamy, iż zadanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej, co wiąże się z harmonogramem prac i terminowym rozliczeniem całego projektu.

 Tak więc losy kanalizacji są teraz w Państwa rękach.

 Sołtys i Rada Sołecka

Best Replica Watches