LGD Wielicka Wieś zaprasza na szkolenia

2012-05-14   |   sołtys

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś”
ZAPRASZA
mieszkańców sołectw Gminy Wieliczka
NA CYKL BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ I DORADZTWO
w zakresie pozyskiwania środków pochodzących
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na działania:

„Małe Projekty”

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

harmonogram szkoleń:
dla działania „Małe Projekty”:
• szkolenie teoretyczne – 21 maja (tj. poniedziałek), od godz. 14 w sali Magistrat
budynek Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1
• szkolenie praktyczne – 30 maja (tj. środa), od godz. 14 w Czytelni
komputerowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce,
ul. Żwirki i Wigury 2
dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej”:
• szkolenie teoretyczne – 22 maja (tj. wtorek), od godz. 14 w sali Magistrat
budynek Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka


Bezpłatne doradztwo dla wszystkich zainteresowanych od 4-6 czerwca od godz. 14.00
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach i doradztwie zapraszamy do kontaktu
z biurem LGD przy ul. Sienkiewicza 2, 32 – 020 Wieliczka 9 lub telefonicznie pod nr 12 288 00 95.