Fundusz sołecki od 2013 roku

2012-05-07   |   Sołtys

Mieszkańcy Chorągwicy,

Zgodnie z załączoną Ustawą z dnia 20 lutego 2009r o funduszu sołeckim w budżecie Gminy zostaną zagwarantowane pieniądze na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Fundusz sołecki  zostanie wprowadzony zamiast dotychczasowej rezerwy celowej. 
Zmienią się zasady wydatkowania i rozliczania środków przeznaczonych dla sołectwa.

Informacja o wysokości środków, które będą do wykorzystania przez sołectwo w roku następnym  zostanie przekazana przez burmistrza w terminie do 31 lipca.

Po tym terminie  zebranie wiejskie uchwala wniosek zawierający listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem .
Uchwalony wniosek sołtys przekazuje burmistrzowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok , w którym przedsięwzięcie ma być realizowane.

Następnie do 31 marca następnego roku radni gminy uchwalają budżet gminy, w którym przewidziano środki do wykorzystania w ramach funduszu sołeckiego.

Po uchwaleniu budżetu, najpóźniej do końca roku następuje realizacja zadań przewidzianych w ramach funduszu sołeckiego.

Sołtys

 

 

Pobierz ustawę o funduszu sołeckim