Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Starostwie

2012-03-25   |   Sołtys

Informuję,że w ramach Starostwa Powiatowego w Wieliczce działa Punkt Informacyjno - Konsultacyjny, w którym pracownicy Starostwa udzielają bezpłatnej pomocy mieszkańcom Powiatu Wielickiego w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości.


Pomoc obejmuje postępowania z zakresu:

  • spadków
  • uwłaszczeń
  • zasiedzeń
  • wpisów do ksiąg wieczystych - pomoc w wypełnianiu wniosków
  • innych postępowań z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Osoby zainteresowane tego typu pomocą powinny dokonać zgłoszenia i ustalenia terminu konsultacji:

- telefonicznie pod nr 12 2891904
- osobiście w siedzibie Punktu, w Wieliczce przy ul. Sienkiewicza 13 w godzinach pracy Starostwa.