Nowe numery telefonów w Urzędzie!

2012-01-25   |   Sołtys

Informujemy, iż od 23 stycznia 2012 r. (poniedziałek) obowiązuje  nowa numeracja telefonów stacjonarnych w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka.

Wszystkie numery telefonów będą jednakowo rozpoczynać się od 12 26-34 … Dotychczasowe numery wewnętrzne będą ostatnimi trzema cyframi każdego wydziałowego numeru. Zmiana związana jest z przejściem z łączy analogowych na łącza cyfrowe, dzięki temu ujednolicone zostaną numery dla całego Urzędu. 

W okresie przejściowym - do 31 stycznia br. działać będą równolegle stare i nowe numery.

Sekretariat - tel. 12 26-34-100

Dziennik Podawczy - tel. 12 26-34-110

Urząd Stanu Cywilnego - tel. 12 26-34-113

Dowody Osobiste – tel. 12 26-34-115

Ewidencja Ludności – tel. 12 26-34-116

Wydział Działalności Gospodarczej - tel. 12 26-34-118

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - tel. 12 26-34-255

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – tel. 12 26-34-223

Wydział Geodezji i Urbanistyki - tel. 12 26-34-226, tel. 12 26-34-227, tel. 12 26-34-228

Wydział ds. Inwestycji - tel. 12 26-34-307, tel. 12 26-34-308, tel. 12 26-34-309

Wydział ds. Funduszy Europejskich - tel. 12 26-34-339

Wydział Zamówień Publicznych – tel. 12 26-34-331

Wydział Kultury, Turystyki i Sportu – tel. 12 26-34-132

Wydział Edukacji – tel. 12 26-34-301, tel. 12 26-34-305, tel. 12 26-34-306

Wydział Budżetu i Analiz – tel. 12 26-34-204

Wydział Rachunkowości Budżetowej - tel. 12 26-34-205

Wydział Administracji i Kadr - tel. 12 26-34-335

Jednostka Realizująca Projekt - tel. 12 26-34-328

Zespół ds. Informacji - tel. 12 26-34-111

Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych – tel. 12 26-34-312

Zespół Zarządzania Kryzysowego - tel. 12 26-34-234

Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej - tel. 12 26-34-336

Zespół Mienia Gminnego – tel. 12 26-34-302

Zespół Radców Prawnych –  tel. 12 26-34-114

Zespół Audytu Wewnętrznego – tel. 12 26-34-336

Zespół Informatyków – tel. 12 26-34-122

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - tel. 12 26-34-336

best replica watches www.bestclock.cn