Zimowe utrzymanie dróg

2012-01-16   |   sołtys

Na terenie sołectwa  Chorągwica przebiegają drogi 2 kategorii:

1. drogi powiatowe - podległe Zarządowi Dróg Powiatowych w Wieliczce, ul Sienkiewicza 13a, Wieliczka. Są to 2 drogi : pierwsza od granicy Mietniów-Chorągwica w kierunku Sułowa i druga  kierunku Raciborska
2. drogi gminne - podległe Gminnemu Zarządowi Dróg w Wieliczce, ul. Limanowskiego 32, Wieliczka. Są to pozostałe drogi publiczne na terenie Chorągwicy.


W sezonie zimowym za utrzymanie dróg odpowiadają:

1. za drogi powiatowe firma Gro-Trans z Mietniowa , Pan Andrzej Grochal
     tel. 12 278 24 16, 609 673 581
2. za drogi gminne firmaTransportowo-Drogową Andrzej Rokosz, Wierzbanowa,
     tel. 12 271 45 85, 697 886 409

Wszystkie uwagi, dotyczące zimowego utrzymania dróg można zgłaszać do mnie lub bezpośrednio do w/w koordynatorów odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg.

Sołtys