Podatki za II kwartał 2021r

2021-05-08   |   sołtys

O G Ł O S Z E N I E

Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować
w Domu Strażaka w Chorągwicy
w dniu 15 maja b.r. (sobota) w godz. 9.00 - 10.00

Wpłaty można również dokonywać u mnie w domu.

Sołtys
Renata Gabryś