Podatki za I kwartał 2021r

2021-03-04   |   sołtys

O G Ł O S Z E N I E

Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować
w Domu Strażaka w Chorągwicy
w dniach:
12 marca b.r. (piątek) w godz. 17.00 - 18.00
15 marca b.r.(poniedziałek) w godz. 17.00 - 18.00

Wpłaty można również dokonywać u mnie w domu.


Sołtys
Renata Gabryś