Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

2021-01-11   |   Sołtys

Odbiór odpadów wielkogabarytowych na terenie Chorągwicy będzie w dniu 15 luty 2021r

 

Odpady wielkogabarytowe ,zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być w dniu wywozu do godziny 6.00 rano wystawione do drogi publicznej przy granicy posesji. Nie będą odbierane odpady gromadzone w tzw. zbiorczych punktach  Odbierane są : zbędne meble., dywany, boazeria,urządzenia gospodarstwa domowego ( sprzęt AGD, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) , pojedyncze opony pochodzące wyłącznie z samochodów osobowych.Odpady wielkogabarytowe np. ramy okienne, drzwi itp. muszą być bez szyb.Zużyty sprzęt elektryczny , elektroniczny i AGD muszą być kompletne. 

 

Nie będą odbierane: odpady zmieszane i segregowane, odpady zielone,chemikalia i zużyte akumulatory ,szkło okienne,stłuczka szklana, części samochodowe, styropian, gruz budowlany, azbest, ondulina, papa, resztki farb i rozpuszczalników i inne odpady pochodzące z remontów.