Nowe władze Stowarzyszenia NASZA CHORĄGWICA

2020-10-12   |   sołtys

Nowe władze Stowarzyszenia Nasza Chorągwica

W dniu 05.10.2020 r. odbyło się Walne (sprawozdawczo-wyborcze) Zebranie Członków Stowarzyszenia Nasza Chorągwica, które podsumowało dotychczasową działalność i wybrało Zarząd: Prezes - Anna Oleszczuk-Kasperkiewicz, Wiceprezesi - Stoyan Georgiev i Magdalena Krach, Sekretarz - Izabela Ostrowska, Skarbnik - Krzysztof Trzópek oraz Komisję Rewizyjną: Przewodniczący - Kazimierz Jarosz, Członkowie - Lidia Konik i Wojciech Walter.

Nowe władze Stowarzyszenia planują zająć się najpilniejszymi problemami mieszkańców Chorągwicy, w tym: uruchomienie samorządowej linii autobusowej na trasie przebiegającej przez północno-wschodnią część Chorągwicy (zebrano już 274 podpisów); zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez położenie chodnika na najruchliwszych drogach w Chorągwicy oraz wzajemna pomoc sąsiedzka w najpilniejszych sprawach, szczególnie w okresie epidemii koronawirusa.

W rozwiązywaniu tych i innych problemów mieszkańców władze Stowarzyszenia planują współpracować z działającymi w Chorągwicy: OSP i KGW oraz Sołtysem i Radą Sołecką.

Mieszkańcy Chorągwicy mogą kontaktować się z Panią Prezes tel.502 303 129
i Panem Wiceprezesem tel. 502 139 420.

Życzymy nowym władzom Stowarzyszenia sukcesów w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów mieszkańców Chorągwicy
 

źródło: Stowarzyszenie Nasza Chorągwica
zdjęcie: D. Gabryś