Podatki za III kwartał br

2020-09-03   |   sołtys

O G Ł O S Z E N I E

Wpłaty z tytułu podatku będę przyjmować
w Domu Strażaka w Chorągwicy
w dniu 14 września b.r. (poniedziałek) w godz. 17.00 - 18.00

Wpłaty można również dokonywać u mnie w domu.

Równocześnie przypominam, iż ze względu na prace remontowe w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Limanowskiego, czynna jest tylko kasa w Magistracie, ul. Powstania Warszawskiego 1.

Sołtys
Renata Gabryś

IWC Replica Watches IWC Replica