Fundusz Sołecki 2021r

2020-07-29   |   sołtys

Propozycje zadań do realizacji z Funduszu Sołeckiego na 2021r można składać do Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej  w terminie do 14 sierpnia 2020r  wraz z ich wyceną (kosztorysem).

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć , które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Sołtys
Renata Gabryś