Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka

2020-07-23   |   Sołtys

W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Wieliczce z dnia 23 lipca 2020 r. informujemy, iż PPIS, stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w Wodociągu Publicznym Wieliczka.

W związku z tym zakazuje się korzystania z wody pochodzącej z instalacji wodnej Wodociągu Publicznego Wieliczka do spożywania przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców.

Informuje się, że woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych, t.j. do spłukiwania wody w toalecie.

Komunikat dotyczy: miasta Wieliczka (z wyłączeniem os. Krzyszkowice), Czarnochowic, Śledziejowic, Strumian, Zabawy, Sułkowa, Kokotowa (bez Kolonii Kokotowskiej), Lednicy Górnej.

Woda zdatna do picia będzie dostarczana beczkowozami w mieście i sołectwach.

Komunikat obowiązuje do odwołania.

 


Telefony czynne po godzinach pracy Urzędów:

1) Zakład Gospodarki Wodnej w Wieliczce: 695 - 278 - 141, 519 - 332 - 211,

2) Straż Miejska w Wieliczce: 12 278 21 05,

3) Miejsko- gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce: 12 278 21 40.

 

Więcej informacji:  wieliczka.eu