Komunikat dotyczący funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka

2020-06-19   |   sołtys

W związku ze stanem epidemii i obowiązującymi środkami bezpieczeństwa, do odwołania, stosownym zarządzeniem zostały wprowadzone następujące ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, zwany dalej Urzędem: Best Replica Watches

Ograniczono bezpośrednią obsługę mieszkańców w Urzędzie.

Obiekty Urzędu dostępne są bezpośrednio jedynie dla pracowników Urzędu.
Wyłączona jest możliwość bezpośredniego kontaktu mieszkańców z pracownikami Urzędu.

Bezpośrednia obsługa mieszkańców możliwa jest, z wyjątkiem Dziennika Podawczego, wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej w celu realizacji niezbędnych procedur.
W przypadku osób objętych kwarantanną domową w czasie jej trwania nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu tych osób z pracownikami Urzędu.

Wstrzymane jest do odwołania funkcjonowanie Kasy Urzędu.

Liczba osób przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem pracowników Urzędu. (w budynku Urzędu przy ul. Powstania Warszawskiego 1, budynek B (Odwach) nie więcej niż 5 osób jednocześnie).

Ograniczenia tego nie stosuje się do dziecka do ukończenia 13. roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w Urzędzie, osoby wymagającej pomocy tłumacza, innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Mieszkańcy przebywający w Urzędzie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przy wejściu.

Osoby, które muszą skontaktować się Urzędem powinny kontaktować się z urzędem telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą platformy ePUAP.

Numery telefonów kontaktowych, adresy e-mail poczty elektronicznej oraz adres skrytki na platformie ePUAP Urzędu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Wieliczka (www.wieliczka.eu).

W przypadku wniosków papierowych rekomenduje się skorzystanie z usług operatora pocztowego (np. Poczty Polskiej) lub (wyjątkowo) złożenie na Dzienniku Podawczym w  budynku Urzędu przy ul. Powstania Warszawskiego 1, budynek B (Odwach).

Do odwołania nie ma możliwości zapoznawania się z aktami postępowań administracyjnych bezpośrednio w Urzędzie.

tekst zarządzenia na www.wieliczka.eu