Maseczki dla Mieszkańców Chorągwicy

2020-04-16   |   sołtys

Urząd Miasta i Gminy Wieliczka rozpoczął dystrybucję maseczek
na terenie Gminy Wieliczka. W sołectwach maseczki będą rozprowadzane wg harmonogramu  ustalonego przez Gminę Wieliczka. O terminie i sposobie ich dystrybucji w Sołectwie Chorągwica zostaną Państwo powiadomieni niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji z Gminy.
Sołtys 
Renata Gabryś