Podatki za I kwartał 2020r

2020-03-07   |   sołtys


Wpłaty z tytułu podatku
będę przyjmować
w Domu Strażaka w Chorągwicy

w dniach:
12 marca 2020r (czwartek) w godz. 17.00 - 18.00
16 marca 2020r (poniedziałek)w godz. 17.00 - 18.00
Wpłaty można również dokonywać u mnie w domu.


Równocześnie przypominam, iż ze względu na prace remontowe w budynku
Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Limanowskiego,
czynna jest tylko kasa w Magistracie, ul. Powstania Warszawskiego 1.

Sołtys
Renata Gabryś