Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

2019-10-11   |   Sołtys

Zarządzeniem NR 254/2019 Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wieliczka na lata 2019-2022.

Termin konsultacji: od 16 października 2019 r. do 30 października 2019 r., do godz. 11.00.
Opinie lub uwagi można zgłaszać drogą tradycyjną, poprzez wypełnienie papierowego formularza konsultacyjnego
, który można pobrać poniżej.

best replica watches
 Wypełniony i podpisany formularz można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce lub, po zeskanowaniu, przesyłać drogą elektroniczną na adres: konsultacje@mgopswieliczka.pl.

Załączniki do pobrania:
Zarządzenie Burmistrza z tekstem projektu Programu,
Formularz konsultacji.