Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Wieliczka z organizacjami pozarządowymi

2019-10-11   |   Sołtys

Zarządzeniem NR 255/2019 Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Wieliczka z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

réplique montres cartier


Termin konsultacji: od 11 października 2019 r. do 17 października 2019 r.


Opinie lub uwagi można zgłaszać osobiście (ul. Pocztowa 1, pokój nr 7, w godzinach 12.00 – 16.00) lub na adres poczty elektronicznej: konsultacje@mgopswieliczka.pl.
 
Do pobrania:
Zarządzenie Burmistrza z tekstem projektu Programu,