Zebranie wiejskie

2019-09-11   |   sołtys

O G Ł O S Z E N I E

SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA
ZWOŁUJE NA DZIEŃ 19 WRZEŚNIA 2019 R. (CZWARTEK)
O GODZ. 18.00
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA
W REMIZIE OSP W CHORĄGWICY

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór protokolanta Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie Zebrania.

Sołtys
Renata Gabryś